Menu

Diagnose & testen

Certificering

Primapreventie werkt uitsluitend met gecertificeerde werkkrachten en methodes.

Plan van aanpak en intake

Primapreventie maakt voor u een plan van aanpak vanuit een intake. Een gecertificeerde psycholoog of psycho- therapeut analyseert waar de medewerker het meest baat bij zal hebben en legt dit naast de doelstellingen van de werkgever.

Testen

In de intakeprocedure wordt indien van toepassing gebruikt gemaakt van zowel mentale als psychische testen.
Het geheel van de testen en de interview(s) worden op passende wijze aan u gerapporteerd. De medewerk(st)er wordt altijd gevraagd tevoren toestemming te verlenen.

Intake

Een heldere intake is de basis van waaruit een plan van aanpak gemaakt kan worden. Of indien van toepassing waar iemand het beste terecht kan en eventueel met welk behandelplan. Iemand kan elders worden doorverwezen vanuit de aard van de klacht naar een specifiek specialist voor het behalen van maximaal resultaat. In de intake wordt tevens vastgesteld of het nog mogelijk is preventief te handelen, er moet dan sprake zijn van lichtere casuïstiek.

grieks beeld van staande man