Menu

Over PrimaPreventie

PrimaPreventie staat garant voor kwalitatieve begeleiding vanuit de visie dat werk in de breedste betekenis van het woord zin geeft in het leven.

Bedrijfsfilosofie

De filosofie 'te doen zo veel als nodig is maar niet meer dan noodzakelijk’ vormt in preventieve kortdurende trajecten onze bedrijfsfilosofie. In overige trajecten worden medewerkers de kans geboden zich duurzaam te herstellen. Zo wordt voorkomen dat de werkgever aan het einde van de rit duurder uit is doordat werknemers terug vallen in verzuim.

Verdeling van de kosten

In borgingstrajecten waarin niet alleen werkgerelateerde thematiek een rol speelt, wordt altijd met de werkgever overlegd. Er zijn mogelijkheden de medewerker of diens verzekeraar (gedeeltelijk) mee te laten delen in de kosten. Zo wordt evenwicht gehouden in wat door de werkgever wordt vergoed en wat niet (privé). PrimaPreventie stelt in het algemeen vast dat waar medewerkers een deel van de kosten dragen, de effectiviteit van het traject positief wordt beïnvloed.

Basisvoorwaarden

Goede gezondheid en authentieke motivatie vormen basisvoorwaarden voor werknemer en werkgever.

grieks beeld man met baard