Menu

Preventie

Beter voorkomen dan genezen

Aanpak en visie

Met haar bedrijfsnaam benadrukt PrimaPreventie
onderstaande aanpak en visie.

De visie ‘beter voorkomen dan genezen’ of anders gezegd beter in een vroeg stadium de problemen aanpakken dan later dweilen met de kraan open, levert naast een algemeen sterkere gezondheid tevens een aanzienlijke kostenbesparing op.

Diensten

PrimaPreventie biedt de volgende diensten aan:
Testen & diagnoses, coaching en kort- en langer durende begeleidingstrajecten. Vroegtijdige gerichte begeleiding is effectiever en goedkoper dan het achteraf inzetten van alle hulpkrachten in een groots oplaptraject.

Tijdig ingrijpen is in ieders belang.

Een concreet voorbeeld is dat een vroegtijdige en adequate begeleiding van een medewerker die in het voorstadium van een burn out direct adequaat wordt behandeld, circa vier tot zeven keer minder kosten en rompslomp met zich mee brengt dan de problemen aan te pakken in een gevorderd stadium. Een op zichzelf staand preventief coaching traject is in het voorstadium meestal voldoende. Gebeurt dit niet en moet bijvoorbeeld later de diagnose van burn out definitief worden vastgesteld, dan worden de kosten aanzienlijk. Interne begeleiding, productiviteitsverlies en het herorganiseren van werk leiden afhankelijk van uw bedrijfsomstandigheden tot ruim een verdrievoudiging van genoemde kosten. PrimaPreventie kan u in een dergelijk voorstadium passend van dienst zijn.

ring