Menu

Werkwijze

Maatwerk in samenwerking.

Onze werkwijze

  1. Aanmelding werkgever en vooroverleg
  2. Intake werknemer
  3. Plan van aanpak en/ of doorverwijzing
  4. Behandeltraject (preventieve, mono- of multidisciplinaire aanpak)
  5. Borgingstraject / nazorg (indien van toepassing)
  6. Preventietraject (indien van toepassing)

Meerdere partijen binnen de organisatie

De werkgever ziet zich al snel geconfronteerd met meerdere partijen. Intern is dat minimaal met HRM en een leidinggevende. Extern kunnen dat zijn: een arbo arts, een re-integratie bedrijf zoals PrimaPreventie, een HRM en/of juridisch adviseur, een arbo deskundige etc.

Rapportage

Tijdens het traject wordt u middels rapportages op de hoogte gehouden. Er wordt in de aanbieding altijd afgestemd of leidinggevenden behoefte hebben aan coaching ‘hoe om te gaan met hun zieke óf hulpbehoevende medewerker en wat te doen in het kader van preventie om toekomstige gevallen te voorkomen.’

Externe case manager

Wij kunnen een externe case manager toewijzen, die voor u de afstemming onderhoudt tussen alle betrokken partijen. PrimaPreventie werkt met externe partijen en voorkeurspartners samen en zal de verdeling in de verantwoordelijkheid met u afstemmen.

griekse vaas